MODLITWA WSTAWIENNICZA


Najprościej mówiąc modlitwa ta jest "zewnętrznym" wyrazem troski Jezusa o człowieka. Jezus, tu na ziemi posługuje się ludźmi, aby dotrzeć do człowieka na ludzki sposób. To On ustanowił Kościół jako "miejsce" działania Jego łaski. W Kościele i przez Kościół Pan chce być obecny dziś, także w wymiarze zatroskania się o nas. W tym celu, poprzez swoje dzieci, Kościół podejmuje posługę modlitwy za tych, którzy jej potrzebują, czy o nią proszą. W sensie ogólnym taką modlitwą objęci są wszyscy ludzie (por. formularze modlitw np. ze Mszy św.), każdy wierzący i niewierzący człowiek. W sensie ścisłym dotyczy ona tych, nad którymi i za których modlimy się w konkretnych sprawach. Modlitwa taka podejmowana jest najczęściej przez grupy Odnowy w Duchu Świętym. To, co jest przedmiotem modlitwy zawsze pozostaje tajemnicą. Na każdej z tych modlitw obecny jest ksiądz.


Ojciec Miłosierny czeka i tęskni za synem, który odszedł, zagubił się Gdy syn postanowi wrócić - nie wypomina, przyjmuje z radością.

Bóg może Cię uzdrowić, uwolnić, możesz zacząć od nowa On przyjmie Cię z radością. Bóg wszystko może, Jego Miłość większa jest niż całe zło


ALE

bez Twojej zgody, bez Twojego pozwolenia BÓG nic nie może uczynić i nic nie może zmienić.


Tak na temat modlitwy wstawienniczej czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego:

2634 Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. On jest Tym, który "zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi" (Hbr 7, 25). Sam Duch Święty "przyczynia się za nami w błaganiach... przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8, 26-27).

2635 Wstawianie się za innymi, prośba o coś dla innych, jest - od czasu Abrahama - czymś właściwym dla serca pozostającego w harmonii z miłosierdziem Bożym. W czasie Kościoła wstawiennictwo chrześcijańskie uczestniczy we wstawiennictwie Chrystusa: jest wyrazem komunii świętych. We wstawiennictwie ten, kto się modli, "niech ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich" (Flp 2, 4), do tego stopnia, aby modlił się za tych, którzy wyrządzają mu zło.

2636 Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie przeżywały bardzo głęboko tę formę dzielenia się. Paweł Apostoł pozwala im uczestniczyć w ten sposób w swoim posługiwaniu Ewangelii, ale też wstawia się za nimi. Wstawiennictwo chrześcijan nie zna granic: "za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę" (1 Tm 2,1-2), za tych, którzy prześladują, za zbawienie tych, którzy odrzucają Ewangelię.W niektórych parafiach istnieje możliwość indywidualnej modlitwy wstawienniczej prowadzonej przez grupy Odnowy w Duchu Świętym.
Z modlitwy takiej można skorzystać m.in.:


- w kościele p.w. św. Zygmunta przy pl. Konfederacji na Żoliborzu; w każdy wtorek o godz. 19.30 w Sali Słowa Bożego przy kawiarence niedzielnej (wejście od ul. Daniłowskiego z tyłu kościoła po schodkach w dół).

- w kościele p.w. św. Michała Archanioła, przy ul. Puławskiej róg Dolnej; modlitwa wstawiennicza odbywa się w każdy czwartek - poza ostatnim czwartkiem miesiąca (ale za to również w czasie wakacji) w godz.18.45 - 20.30 - wejście z prawej strony kościoła po schodkach w dół.

- Wesoła par. p.w. Opatrzności Bożej, ul. P. Skargi 2 - w każdy czwartek godz. 17.30-20.30, indywidualna modlitwa wstawiennicza na plebani.

- w kościele p.w. św. Jakuba przy pl. Narutowicza na Ochocie; w każdą 3-cia środę miesiąca godz. 20.00 w Sali Zmartwychwstania (pierwszą część stanowi ogólne spotkanie modlitewne.

- w kościele p.w. Matki Bożej Miłosierdzia na Grochowie przy ul. Ostrobramskiej (naprzeciwko Promenady); w każdy 3-ci piątek miesiąca o godz. 18.30 (po Mszy św. o godz. 18.00);

- w par. p.w. Najświętszego Zbawiciela przy Pl. Zbawiciela w Warszawie - w każdą 3-cią środę miesiąca od godz. 19.15 w sali parafialnej (wejście bramą od ul. Mokotowskiej, informacje także na stronie www.zbawiciel.warszawa.opoka.org.pl